Zajedno smo lepši, jači, a i pametniji :)

metal

Drage moje i dragi moji,

Da vam ne bih nedostajala ja ili predmet koji vam predajem kad nismo zajedno, u školi, evo me i ovde s vama i za vas.

Nastavljamo kao i tamo: pričam(o), pitam(o), diskutujem(o)… 🙂

Objavljeno pod Ispitivanje metala | Ostavite komentar

Dopunska nastava

Termin za dopunsku nastavu je subota  u 9,30.

 

Dodjite sa pripremljenim pitanjima o svemu što vam nije jasno, a možete i da odgovarate da popravite ocene.

 

Dakle, dok ne zagrejete stolice- subota je radni dan i vama i meni! 

 

Družićemo se u Politehnici! Good for us! 

Objavljeno pod Dešavanja, zanimljivosti, informacije | Ostavite komentar

Kristalni sistem

Kristalna struktura je karakteristika čvrstih tela, koja je određena pravilnom strukturom čestica od kojih je telo građeno. Ovakva čvrsta tela čiji su atomi ili atomske grupe pravilno prostorno raspoređene nazivamo kristalima.

Jedinična ćelija ili elementarna ćelija kristala je najmanja jedinica kristala, koja sadrži najmanji broj strukturnih jedinica. Elementarna ćelija, pomerena u tri dimenzije u prostoru za udaljenost koja je jednaka dimenziji elementarne ćelije daje prostornu rešetku. Na osnovu 14 prostornih rešetki izvršena je podjela na 7 kristalnih sistema:

Kristalni sistem Rešetke
triklinski  trikl
monoklinski jednostavna centrirana
 monokl1  monokl2
ortorompski jednostavna bazno-centrirana prostorno-centrirana površinski-centrirana
 orjed.png  orbaz  orpros  Ortorombski, plošno-centrirana
tetragonalni jednostavna prostorno-centrirana
 Tetragonski, jednostavna  Tetragonski, prostorno-centrirana
romboedarski  romboedarski
heksagonalni  Heksagonski  

 

 

 

 

 

 

 

 

kubni jednostavna prostorno-centrirana površinski-centrirana
 Kubični, jednostavna  Kubični,prostorno-centrirana  Kubični, plošno-centrirana

 

Objavljeno pod Reciklaža | Ostavite komentar

Metalografske replike

Ispitivanje ovom metodom izvodi se tako što se prvo priprema površina koja se ispituje (na terenu) klasičnim metodama za pripremu uzoraka: brušenje šmirglama razičite krupnoće do krupnoće 1000, a zatim poliranje dijamantskom pastom ili glinicom. Posle toga se vrši nagrizanje površine, čime se razvija struktura, tj, dobija se reljef. Na tako pripremljen uzorak lepe se metalografske replike- folije. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Ispitivanja bez razaranja, Reciklaža | Ostavite komentar

Ispitivanje penetrantima

Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Ispitivanja bez razaranja, Reciklaža | Ostavite komentar

GRAĐA I SVOJSTVA AMORFNIH MATERIJALA

agregatna stanja

ČVRSTO  (s)

 • mala međusobna udaljenost čestica, privlačne sile vrlo su jake
 • čestice samo titraju oko ravnotežnog položaja (ne napuštaju znatno geometrijski raspored)
 • čvrste materije imaju STALAN OBLIK I ZAPREMINU
 • nestišljive su

TEČNO (l)

 • udaljenost između čestica je veća -privlačne sile su slabije
 • čestice relativno lako menjaju svoj položaj
 • NEMAJU STALAN OBLIK
 • IMAJU STALNU ZAPREMINU
 • nestišljive su

GASOVITO (g)

 • udaljenosti između čestica su velike –privlačne sile su zanemarive
 • položaj čestica se menja u svim smerovima u prostoru –posuda bilo kog oblika potpuno je ispunjena gasom
 • zapremina zavisi od pritiska i temperature
 • NEMAJU NI STALAN OBLIK NI STALNU ZAPREMINU

Materijali se javljaju u tri agregatna stanja: čvrstom, tečnom i gasovitom. Čvrsto stanje materije može da nastane samo ako postoji određena vrsta veze između atoma, jona i molekula .

Ukoliko se hlađenjem rastopa nakon očvršćavanja ne dobije pravilan raspored atoma, nego je on slučajan kao i u rastopu, dobija se amorfna (bezoblična, neuređena) struktura. Kod nekih materijala je to stabilan oblik, dok neki zagrevanjem mogu preći u kristalnu strukturu. Amorfni materijali po pravilu nemaju gotovo nikakvu plastičnost. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Reciklaža | Ostavite komentar

Reciklabilnost kao važno svojstvo materijala za reciklažu

Kada se u vreme intenzivnog industrijskog razvoja odlučivalo o primeni određene proizvodne tehnologije u potpunosti su preovladali ekonomski i tehnološki kriterijumi. Pri tome su ekološki kriterijumi smatrani za ekonomsko opterećenje dok u postindustrijskoj eri ovi kriterijumi zajedno sa energetskim postaju dominantni. Masovna proizvodnja zasnovana na tradicionalnim principima dovela je do tendencije porasta količine otpadnog materijala. Usled otkrića uznemiravajućih dokaza o ogromnim posledicama ovakvog stanja na čitav živi svet i njihov opstanak usledilo je preispitivanje i izmena postojeće tehnologije i procesa. Glavni fokus tada se usmerava na kreiranje radikalno novog koncepta stvaranja proizvoda sa drugačijim vrednostima.

Kada se shvatilo da je problem ugrožene životne sredine problem planetarnih razmera, šezdesetih godina većina industrijskih zemalja sprovela je politiku zaštite životne sredine u svoje nacionalne strategije.

Osnovne karakteristike proizvoda eko dizajna: Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Reciklaža | Ostavite komentar

Vole deca subotom u školu :)

DSC_0183DSC_0184DSC_0176 DSC_0177 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0180 DSC_0181

Objavljeno pod Dešavanja, zanimljivosti, informacije | Ostavite komentar

Lik sa prve fotografije tražio da bude okačen, ostali nisu, ali- ima se, može se :)

DSC_0072DSC_0070DSC_0050Ova dvojica su prošlogodišnji 🙂

DSC_0067

Objavljeno pod Ispitivanja bez razaranja | Ostavite komentar

Dopunska nastava

Da se ovo ne bi ponovilo

10395857_10205458655613589_3010961490484299952_n

lakše mi je da nastavim da držim časove dopunske nastave. Dakle, u isto vreme, na istom mestu- Politehnika u 10h.

Vidimo se 🙂

Objavljeno pod Dešavanja, zanimljivosti, informacije | 3 komentara

POMOĆNI MATERIJALI

U pomoćne materijale spadaju maziva, guma, zaptivni i izolacioni materijali. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar