Mesečne arhive: septembar 2013.

ISPITIVANJE TVRDOĆE PO VIKERSU

Kod ispitivanja tvrdoće po Vikersu utiskivač ima oblik prave piramide sa kvadratnom osnovom i uglom između naspramnih stranica od 136º. Tvrdoća po Vikersu HV definisana je odnosom primenjene sile utiskivanja F (opseg sila od 5–100 daN)  i površine nastalog otiska … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

ISPITIVANJE TVRDOĆE PO ROKVELU

Za razliku od Brinela i Vikersa, tvrdoća po Rokvelu se određuje na osnovu trajne dubine otiska koji načini utiskivač u obliku konusa ili kuglice. Ispitivanje se izvodi tako da se utiskivač najpre optereti početnom silom F0 pri kojoj dubina otiska … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | 2 komentara

ISPITIVANJE TVRDOĆE PO BRINELU

Pod tvrdoćom se uopšteno podrazumeva otpor kojim se neko telo opire prodiranju drugog tela. Po načinu dejstva sile postupci za ispitivanje tvrdoće se mogu podeliti na statičke, kod kojih se sila postepeno povećava, i dinamičke, kod kojih sila deluje udarom. … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

ISPITIVANJE PRITISKIVANJEM

Pri ispitivanju pritiskivanjem pod dejstvom aksijalnih sila nastaje smanjenje visine uzorka. Ispitivanje metala pritiskivanjem vrši se retko, uglavnom za legure za ležaje, neke livene materijale koji će pri radu biti izloženi pritisnim naprezanjima ili u cilju dobijanja podataka (sila i … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

ISPITIVANJE ZATEZANJEM

Ponašanje metalnih materijala pri ispitivanju zatezanjem može se predstaviti dijagramom na čijoj je ordinati naneta sila koja deluje na epruvetu a na apscisi trenutno izduženje. Karakteristični oblici dijagrama: a) krti materijali, b) c) d) različito žilavi materijali U svom početnom … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

MEHANIČKA ISPITIVANJA MATERIJALA

Da bi se pravilno izvršilo dimenzionisanje delova izrađenih od datih materijala, neophodno je poznavanje mehaničkih osobina, kako pri dejstvu spoljnih sila ne bi došlo do neželjenih deformacija, a u nekim slučajevima i do lomova delova. Faktori koji se moraju uzeti … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

ISPITIVANJE MATERIJALA

Postupci dobijanja metala i legura ljudima su odavno poznati. U prvo vreme metali su korišćeni u stanju u kakvom su dobijeni iz ruda. Krajem prošlog veka saznalo se da se svojstva metala mogu osetno menjati nekim postupcima prerade (kovanjem, valjanjem … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

TEHNOLOŠKA SVOJSTVA MATERIJALA

Tehnološke osobine materijala se odnose na karakteristične sposobnosti materijala da se može obrađivati različitim tehnološkim postupcima, kao i da se može suprostaviti štetnim uticajima pod specijalnim radnim uslovima. U tehnološke osobine spadaju: obradivost, trajnost materijala, specifične tehnološke osobine pogonskih materijala … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

MENANIČKA SVOJSTVA

Svojstva koja opisuju način na koji materijal odgovara na primenjenu silu, jednim imenom se nazivaju mehanička svojstva. Čvrstoća (jačina materijala) je svojstvo materijala da se odupre razaranju pod dejstvom spoljašnje sile. Dinamička čvrstoća materijala izražava se udarnom žilavošću, odnosno krtošću … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

FIZIČKA SVOJSTVA MATERIJALA

Fizička svojstva su gustina, temperatura topljenja/ kristalizacije, toplotna svojstva (toplotni kapacitet, koeficijent toplotnog širenja i toplotna provodljivost), optička svojstva (providnost, boja), električna i magnetna svojstva. Gustina (kg/m3) predstavlja količnik mase nekog komada i njegove zapremine. Temperatura topljenja/kristalizacije (°C, K) je … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar