Mesečne arhive: oktobar 2013.

Sta sad?

Slucajno me prije neki dan kolega (predaje srpski jezik), pita za razliku izmedju gvozdja i zeleza. Na moje objasnjenje odreagova profesor hemije. Shvatih da imamo ozbiljan problem. U knjizi „Metalografija“ (H. Suman), koja je za metalurgiju nesto kao Biblija za … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Dešavanja, zanimljivosti, informacije | Ostavite komentar

ISPITIVANJA BEZ RAZARANJA (DEFEKTOSKOPIJA)

defektoskopija (lat. defectus, grč. skopeo- gledam) Jedan od najvažnijih nedostataka ispitivanja razaranjem je oštećenje uzorka koji praktično postaje neupotrebljiv. Drugi je da rezultati ispitivanja ne daju vernu sliku o materijalu ugrađenom u konstrukciju, već samo o uzorku. Uz to, mora se … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA

Tehnološka ispitivanja predstavljaju najstariji način ispitivanja metala. Imaju za cilj da se ustanovi pogodnost materijala za različite uslove primene. Jednostavni su i ne zahtevaju složene uređaje i aparature. Vremenom su ova ispitivanja usavršavana i za većinu njih danas postoje propisi … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

DINAMIČKA ISPITIVANJA- ISPITIVANJE ZAMARANJEM

ZAMOR MATERIJALA Veliki broj delova i konstrukcija izložen je u toku rada opterećenjima promenljivim po veličini, a često i po smeru. Usled dugotrajnog dejstva periodično promenljivih opterećenja može da nastane postepeno razaranje materijala. Ta pojava naziva se zamaranje, a tako … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | 1 komentar

DINAMIČKA ISPITIVANJA- ISPITIVANJE ŽILAVOSTI

Veliki broj delova mašina i konstrukcija (kao što su šine, točkovi, vagonske osovine i sl) je u toku rada izložen udarnim naprezanjima. Karakteristike materijala pri udarnim opterećenjma razlikuju se od karakteristika dobijenih statičkim dejstvom sile. Stoga je razumljiva potreba za … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | 1 komentar

DINAMIČKA ISPITIVANJA- ISPITIVANJE TVRDOĆE UDAROM

Kod ispitivanja tvrdoće dinamičkim dejstvom sile kuglica ili valjčić udaraju sa izvesnom kinetičkom energijom na ispitivani komad. Uređaji za ispitivanje tvrdoće dinamičkim dejstvom sile su jednostavniji i jeftiniji od aparata za statička ispitivanja. Kao lako pokretljivi uređaji, podesni su, pre … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar