Mesečne arhive: novembar 2013.

UGLJENIK

Ugljenik se nalazi u IV grupi Periodnog sistema elemenata. Redni broj mu je 6, atomska masa 12, temperatura topljenja 3500 oC, a gustina 2,58 g/cm3. Ugljenik u strukturi čelika i gvožđa može da bude: – vezan sa železom u vidu … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

ŽELEZO

Železo je hemijski element oznake Fe. U Periodnom sistemu elemenata pripada grupi prelaznih metala. Njegov atomski (redni) broj je 26, atomska masa 56, temperatura topljenja 1539° C, a gustina 7,8 g/cm3. Prema čistoći se razlikuje: – Hemijski čisto železo (99,999% … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

DIJAGRAMI STANJA DVOKOMPONENTNIH LEGURA

Dijagrami stanja predstavljaju grafički prikaz faznog stanja legure u zavisnosti od temperature i sastava u ravnotežnim uslovima. Da bi se konstruisao dvokomponentni dijagram stanja, neophodno je prethodno odrediti krive hlađenja čitavog niza legura koje sadrže različiti procentualni udeo legirajuće komponente, … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

Liči…

http://ankarasdotcom.wordpress.com/2013/11/09/evo-kako-cete-prepoznati-profesora-ili-ucitelja/

Objavljeno pod Dešavanja, zanimljivosti, informacije | Ostavite komentar

TEORIJA LEGURA

Čisti metali nemaju zadovoljavajuće mehaničke i tehnološke osobine, i stoga se retko upotrebljavaju kao takvi. Za izradu mašinskih elemenata, konstrukcija i alata uglavnom se primenjuju legure. Legure su supstance sastavljene od najmanje dve komponente kod kojih je osnovna komponenta metal, … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | 1 komentar

KRISTALIZACIJA METALA

Prelaz metala iz tečnog u čvrsto (kristalno) stanje naziva se kristalizacija ili očvršćavanje. Tokom kristlizacije raspored atoma prelazi u potpuno uređeno stanje karakteristično za kristalnu strukturu. Do kristalizacije dolazi usled težnje materijala da zbog sniženja temperature pređe u energetski povoljnije … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | 4 komentara

STRUKTURA METALA I LEGURA. KRISTALNA REŠETKA METALA

Sve što nas okružuje je materija, a deo nje pripada materijalima. Materijali se javljaju u tri agregatna stanja: čvrstom, tečnom i gasovitom. Čvrsto stanje materije može da nastane samo ako postoji određena vrsta veze između atoma, jona i molekula . … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar