Mesečne arhive: maj 2014.

POMOĆNI MATERIJALI

U pomoćne materijale spadaju maziva, guma, zaptivni i izolacioni materijali.

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

POGONSKI MATERIJALI- GORIVA

U opštem smislu, goriva su materije koje sagorevanjem oslobađaju toplotu. U užem smislu, goriva su materijali koje sagorevamo da bismo proizveli toplotu. Osim toga, goriva treba da ispunjavaju i sledeće zahteve:

Objavljeno pod Masinski materijali | 2 komentara

STAKLO

Staklo je materijal neorganskog porekla i amorfne strukture, čiji osnovni sastav čini oksid silicijuma (SiO2), kome se po potrebi dodaju drugi oksidi (najčešće B2O3, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O i PbO) da bi se snizila temperatura topljenja i viskozitet SiO2, … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

KOMPOZITNI MATERIJALI

Mnoge savremene tehnologije zahtevaju materijale sa kombinacijom svojstava koju nemaju ni legure, ni keramički materijali, ni polimeri. Kao primer mogu da se navedu komponente avionskih konstrukcija, gde se od materijala zahteva mala gustina, velika čvrstoća i velika krutost. Ovakva svojstva … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

PLASTIČNI MATERIJALI

Plastični materijali (plastika) predstavljaju najvažniju vrstu inženjerskih polimera. To su materijali organske prirode koje sačinjavaju dugački moleskulski lanci, nastali spajanjem manjih molekula procesom polimerizacije. Osnovni elementi koji ulaze u sastav plastičnih materijala su vodonik, kiseonik, ugljenik i azot, a pored … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | 2 komentara