Arhive kategorija: Masinski materijali

POMOĆNI MATERIJALI

U pomoćne materijale spadaju maziva, guma, zaptivni i izolacioni materijali.

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

POGONSKI MATERIJALI- GORIVA

U opštem smislu, goriva su materije koje sagorevanjem oslobađaju toplotu. U užem smislu, goriva su materijali koje sagorevamo da bismo proizveli toplotu. Osim toga, goriva treba da ispunjavaju i sledeće zahteve:

Objavljeno pod Masinski materijali | 2 komentara

STAKLO

Staklo je materijal neorganskog porekla i amorfne strukture, čiji osnovni sastav čini oksid silicijuma (SiO2), kome se po potrebi dodaju drugi oksidi (najčešće B2O3, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O i PbO) da bi se snizila temperatura topljenja i viskozitet SiO2, … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

KOMPOZITNI MATERIJALI

Mnoge savremene tehnologije zahtevaju materijale sa kombinacijom svojstava koju nemaju ni legure, ni keramički materijali, ni polimeri. Kao primer mogu da se navedu komponente avionskih konstrukcija, gde se od materijala zahteva mala gustina, velika čvrstoća i velika krutost. Ovakva svojstva … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

PLASTIČNI MATERIJALI

Plastični materijali (plastika) predstavljaju najvažniju vrstu inženjerskih polimera. To su materijali organske prirode koje sačinjavaju dugački moleskulski lanci, nastali spajanjem manjih molekula procesom polimerizacije. Osnovni elementi koji ulaze u sastav plastičnih materijala su vodonik, kiseonik, ugljenik i azot, a pored … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | 2 komentara

OBOJENI METALI I LEGURE

Najvažniji obojeni metali za mašinsku tehniku su aluminijum Al, bakar Cu, nikal Ni, titan Ti, magnezijum Mg, cink Zn, legure za klizne ležaje. Osim njih, to su i tvrdi metali. ALUMINIJUM I NJEGOVE LEGURE Aluminijum Alumijum je, posle Fe, drugi … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

ČELICI

Čelici su legure železa sa ugljenikom i drugim elementima. Čelici predstavljaju najčešće korišćenu grupu mašinskih materijala. U novije vreme poznato je nekoliko hiljada raznih vrsta čelika, koje se koriste u gotovo svim oblastima mašinske tehnike. DOBIJANJE ČELIKA Dobijanje čelika se … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | 1 komentar

LIVENA GVOŽĐA

Livena gvožđa su legure železa sa više od 2,0% ugljenika. Livena gvožđa imaju nisku plastičnost i relativno malu otpornost prema udaru. Koriste se zbog dobrih svojstava livenja, širokog opsega čvrstoće i tvrdoće, u većini slučajeva dobre obradivosti rezanjem, i niske … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | 6 komentara

DOBIJANJE GVOŽĐA ZA PRERADU U ČELIK I SIVOG LIVNIČKOG GVOŽĐA

Gvožđe za preradu u čelik i sivo livničko gvožđe najčešće se dobijaju u visokim pećima jer je postupak dobijanja u elektroredukcionim pećima znatno skuplji. Prema ranijoj podeli (prema boji preloma) gvožđe za preradu u čelik se nazivalo belo sirovo gvožđe, … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | 1 komentar

DIJAGRAM STANJA Fe-Fe3C (metastabilni)

Ugljenik je najvažniji legirajući element železa. Već su i relativno male količine ugljenika dovoljne da umnogome izmene karakter i osobine železa. Čelici koji su kovni bez dopunske obrade sadrže 0 do 2,06%C. Čelici sa manje od 0,35%C nisu praktično kaljivi, … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | 1 komentar