Arhive kategorija: Reciklaža

Kristalni sistem

Kristalna struktura je karakteristika čvrstih tela, koja je određena pravilnom strukturom čestica od kojih je telo građeno. Ovakva čvrsta tela čiji su atomi ili atomske grupe pravilno prostorno raspoređene nazivamo kristalima. Jedinična ćelija ili elementarna ćelija kristala je najmanja jedinica kristala, … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Reciklaža | Ostavite komentar

Metalografske replike

Ispitivanje ovom metodom izvodi se tako što se prvo priprema površina koja se ispituje (na terenu) klasičnim metodama za pripremu uzoraka: brušenje šmirglama razičite krupnoće do krupnoće 1000, a zatim poliranje dijamantskom pastom ili glinicom. Posle toga se vrši nagrizanje … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Ispitivanja bez razaranja, Reciklaža | Ostavite komentar

Ispitivanje penetrantima

Objavljeno pod Ispitivanja bez razaranja, Reciklaža | Ostavite komentar

GRAĐA I SVOJSTVA AMORFNIH MATERIJALA

ČVRSTO  (s) mala međusobna udaljenost čestica, privlačne sile vrlo su jake čestice samo titraju oko ravnotežnog položaja (ne napuštaju znatno geometrijski raspored) čvrste materije imaju STALAN OBLIK I ZAPREMINU nestišljive su TEČNO (l) udaljenost između čestica je veća -privlačne sile … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Reciklaža | Ostavite komentar

Reciklabilnost kao važno svojstvo materijala za reciklažu

Kada se u vreme intenzivnog industrijskog razvoja odlučivalo o primeni određene proizvodne tehnologije u potpunosti su preovladali ekonomski i tehnološki kriterijumi. Pri tome su ekološki kriterijumi smatrani za ekonomsko opterećenje dok u postindustrijskoj eri ovi kriterijumi zajedno sa energetskim postaju … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Reciklaža | Ostavite komentar