Lik sa prve fotografije tražio da bude okačen, ostali nisu, ali- ima se, može se :)

DSC_0072DSC_0070DSC_0050Ova dvojica su prošlogodišnji 🙂

DSC_0067

Advertisements
Objavljeno pod Ispitivanja bez razaranja | Ostavite komentar

Dopunska nastava

Da se ovo ne bi ponovilo

10395857_10205458655613589_3010961490484299952_n

lakše mi je da nastavim da držim časove dopunske nastave. Dakle, u isto vreme, na istom mestu- Politehnika u 10h.

Vidimo se 🙂

Objavljeno pod Dešavanja, zanimljivosti, informacije | 3 komentara

POMOĆNI MATERIJALI

U pomoćne materijale spadaju maziva, guma, zaptivni i izolacioni materijali. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

POGONSKI MATERIJALI- GORIVA

U opštem smislu, goriva su materije koje sagorevanjem oslobađaju toplotu. U užem smislu, goriva su materijali koje sagorevamo da bismo proizveli toplotu. Osim toga, goriva treba da ispunjavaju i sledeće zahteve: Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

STAKLO

Staklo je materijal neorganskog porekla i amorfne strukture, čiji osnovni sastav čini oksid silicijuma (SiO2), kome se po potrebi dodaju drugi oksidi (najčešće B2O3, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O i PbO) da bi se snizila temperatura topljenja i viskozitet SiO2, odnosno cena proizvodnje stakla. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

KOMPOZITNI MATERIJALI

Mnoge savremene tehnologije zahtevaju materijale sa kombinacijom svojstava koju nemaju ni legure, ni keramički materijali, ni polimeri. Kao primer mogu da se navedu komponente avionskih konstrukcija, gde se od materijala zahteva mala gustina, velika čvrstoća i velika krutost. Ovakva svojstva imaju kompozitni materijali (kompoziti), koji predstavljaju kombinaciju dva ili više materijala sa različitim svojstvima u mikro i/ili makroskopskoj razmeri. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | Ostavite komentar

PLASTIČNI MATERIJALI

Plastični materijali (plastika) predstavljaju najvažniju vrstu inženjerskih polimera. To su materijali organske prirode koje sačinjavaju dugački moleskulski lanci, nastali spajanjem manjih molekula procesom polimerizacije. Osnovni elementi koji ulaze u sastav plastičnih materijala su vodonik, kiseonik, ugljenik i azot, a pored njih često su prisutni fluor, hlor, silicijum i sumpor. Plastični materijali sve više zamenjuju delove koji su ranije izrađivani od metala, npr. u automobilskoj i vazduhoplovnoj industriji, prehrambenoj i metaloprerađivačkoj proizvodnji, kao i u industriji sportskih rekvizita. Ova zamena je uslovljena određenim prednostima, kao što su: mala gustina, velika otpornost prema hemijskim uticajima, velike konstrukcione i proizvodne mogućnosti, prozračnost i relativno niska cena. Treba imati u vidu da u poređenju sa metalima plastični materijali imaju malu čvrstoću i krutost, nisku električnu i toplotnu provodljivost, visok koeficijent toplotnog širenja i relativno mali opseg radnih temperatura (najviše do 300°C) uz čest gubitak dimenzione stabilnosti. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Masinski materijali | 1 komentar